BYD LOGO

แคมเปญส่งเสริมการขายรถยนต์ BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN และ BYD SEAL

BYD DOLPHIN BIG THANKS
BYD ATTO3 BIG THANKS
BYD SEAL BIG THANKS

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี (ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล) โดยมี 5 บริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการกับทางบริษัทฯ เท่านั้น

  • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับการเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ระยะ 15 เมตร และอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยดำเนินการโดยบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี สำหรับการติดตั้งครั้งแรก (ไม่รวมแท่นชาร์จ และการดำเนินการที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด) ทั้งนี้หากมีรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้น เช่น งานกรีดฝ้า, งานกรีดผนัง และ งานกรีดพื้น หรือ ในกรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายจากการเดินวงจรไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ขาตั้งแท่นโฮมชาร์จเจอร์

 • ค่าจดทะเบียนรถ

 • ฟรี ค่าแรง และค่าอะไหล่ ในการบำรุงรักษา ฟรีเฉพาะรายการที่กำหนดในตารางการบำรุงรักษาเท่านั้น โดยจะไม่รวมกับอะไหล่สิ้นเปลือง และอะไหล่ใช้งานหนัก เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลูกค้าต้องเข้ารับการบริการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ BYD อย่างต่อเนื่องตามระยะการรับประกันเท่านั้น และไม่รวมถึงกรณีที่เปลี่ยนอะไหล่ไม่ตรงตามระยะการบริการ

 • สำหรับลูกค้า BYD DOLPHIN ที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 ในกรณีที่ลูกค้าเข้ารับบริการเช็คระยะและได้ชำระค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จมารับเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการที่ลูกค้าเข้ารับบริการ และกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเข้าไปรับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

 • บริการรถลากจูง 24 ชั่วโมง ฟรีสำหรับการยกรถไปยังศูนย์บริการ BYD ที่ใกล้ที่สุดภายในระยะทาง 100 กิโลเมตร ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี และยกรถไปสถานที่อื่นที่นอกเหนือจากบริการของ BYD ได้ภายในระยะทาง 35 กิโลเมตร หากเกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ผ้ายางเข้ารูป กรอบป้ายทะเบียน ฟิล์มหน้าจอ

 • การรับประกันตัวรถ (Warranty) 8 ปี หรือ 160,000 กม เป็นการเพิ่มระยะการรับประกันจากคู่มือการรับประกันจาก 6 ปี หรือ 150,000 กม. เป็น 8 ปี หรือ 160,000 กม. ซึ่งรับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย ในนามของ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ชิ้นส่วนอะไหล่และระยะเวลารับประกันที่เพิ่มขึ้น ให้อ้างอิงจากรายการอะไหล่ในคู่มือการรับประกันตามหมวดหมู่อะไหล่และระยะเวลาในการรับประกันเท่านั้น

 • การรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม. เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้รถเท่านั้น

 • บริการช่างเทคนิคนอกสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 24 ชั่วโมง: บริการฟรีภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่จำกัด หากเกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • บริการช่วยเหลือกุญแจสำรองกรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือรับกุญแจสำรองฟรีในระยะทาง 20 กิโลเมตร จำกัด 1 ครั้งต่อปี จากสถานที่รับกุญแจสำรองไปยังที่เกิดเหตุ หากระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

 • ฟรี ! ค่าจดทะเบียนรถ

 • ฟรี ! สมาร์ทโฮมชาร์จเจอร์ ยี่ห้อ ABB

 • ฟรี ! ค่าแรงติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์พร้อมอุปกรณ์

 • ฟรี ! บริการบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าอะไหล่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.

 • สิทธิพิเศษ ! RÊVER Care

 • ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

 • ฟรี ! ค่าจดทะเบียนรถ

 • ฟรี ! โฮมชาร์จเจอร์ ยี่ห้อ ZHIDA

 • ฟรี ! ค่าแรงติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์พร้อมอุปกรณ์

 • ฟรี ! บริการบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าอะไหล่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.

 • สิทธิพิเศษ ! RÊVER Care

 • ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ​